Експрес-підготовка до ЗНО з фізики. Особливості програми 2021

02.06.2021

Експрес-підготовка до ЗНО з фізики. Особливості програми 2021
Новини ЗНО
 1. Які види завдань охоплює ЗНО з фізики?
 2. На що варто звернути особливу увагу під час підготовки?
 3. Як краще готуватися до ЗНО з фізики? Поради від досвідченого викладача
 4. Які ресурси допоможуть якісно підготуватися до ЗНО з фізики

ЗНО з фізики може бути зараховано випускникові як третій предмет для вступу до закладу вищої освіти або як четвертий предмет ДПА. Тестування з фізики відбудеться 7 червня. Результати буде оголошено до 22 червня. 

Цьогоріч Програма ЗНО з фізики не зазнала жодних змін. Тож абітурієнтам не варто хвилюватися. Під час підготовки треба орієнтуватися на вказані в програмі вимоги до рівня знань і навичок. У статті йтиметься про основні практичні навички по кожному розділі, а також корисні лайфхаки щодо підготовки. 

Які види завдань охоплює ЗНО з фізики?

Під час складання незалежного оцінювання з фізики учень повинен виконати як тестові завдання, так і завдання відкритої форми. Якщо точніше, то це такі види завдань: 

 • 20 тестових завдань з вибором однієї правильної відповіді;

 • 4 завдання на встановлення логічних пар;

 • 4 структурованих завдання з короткою відповіддю (передбачають розв’язання задач);

 • 10 неструктурованих завдань з короткою відповіддю (передбачають розв’язання задач). 

Усього учасник незалежного оцінювання має виконати 38 завдань протягом 3 год. 

Звісно, фізика – досить складний предмет, це насамперед експериментальна наука. Підготовка до ЗНО з фізики може зайняти багато часу та в підсумку виявитися малоефективною. Тому краще готуватися з допомогою досвідченого педагога. Компанія BUKI гарантує вам швидкий і вдалий пошук репетитора з фізики. Ви можете знайти кваліфікованого викладача всього за кілька хвилин і вже наступного дня починати заняття. 

зно з фізики

На що варто звернути особливу увагу під час підготовки?

Сертифікаційна робота з фізики складається на основі Програми ЗНО. Тож цей документ треба ретельно опрацювати. Програма охоплює 5 розділів: «Механіка», «Молекулярна фізика і термодинаміка», «Електродинаміка», «Коливання та хвилі. Оптика», «Квантова фізика. Елементи теорії відносності». До кожного розділу є перелік тем, фізичних законів, понять та формул, які слід ґрунтовно повторити. Ми зосередимо вашу увагу саме на практичних уміннях та навичках, на які школярі рідко зважають під час підготовки. 

У розділі «Механіка» потренуйтеся розв’язувати задачі:

 • на аналіз графіків руху тіл;

 • на побудову графіка зміни однієї величини за графіком руху іншої;

 • на використання формул прямолінійного рівномірного та рівнозмінного рухів;

 • на використання формул рівномірного руху по колу, руху тіла під дією постійної сили тяжіння;

 • на застосування законів Ньютона, Гука, Архімеда, Паскаля;

 • на збереження імпульсу й енергії.

Також вам доведеться згадати лабораторні роботи із застосуванням терезів, динамометра, барометра, стробоскопа, манометра, сполучених посудин. Повторіть, як працює насос, важіль, гідравлічний прес.

Під час повторення тем з молекулярної фізики і термодинаміки варто звернути увагу на задачі, пов’язані із:

 • застосуванням рівнянь молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу;

 • залежністю тиску газу від концентрації молекул і температури;

 • залежністю густини і тиску насиченої пари від температури;

 • першим законом термодинаміки та рівняннями теплового балансу;

 • пружною деформацією тіл;

 • поверхневими та капілярними явищами;

 • аналізом графіків ізопроцесів та обчисленням за графіком залежності тиску газу від його об’єму, роботи тощо;

 • складанням плану виконання експериментів, застосування обчислювальних приладів.

До того ж, вам доведеться згадати принципи дії термометра, калориметра, психрометра, теплового двигуна, парової та газової турбіни. 

Повторюючи теми з розділу «Електродинаміка», обов’язково потренуйтеся у розв’язуванні задач на:

 • застосування закону Кулона;

 • дію електричного поля на заряд;

 • напруженість поля точкового заряду;

 • принцип суперпозиції;

 • електроємність плоского конденсатора, з’єднання конденсаторів тощо;

 • розрахунок електричних кіл з використанням законів Ома;

 • роботу, потужність та теплову дію електричного струму;

 • визначення напрямку та модуля вектора магнітної індукції;

 • застосування закону електромагнітної індукції;

 • сили Ампера, Лоренца, ЕРС індукції в рухомих провідниках та самоіндукції;

 • аналіз графічного зображення електростатичного та магнітного полів;

 • визначення залежності опору металевого провідника та напівпровідника від температури;

 • вольт-амперну характеристику напівпровідникового діода;

 • складання плану проведення експерименту та використання вимірювальних приладів. 

зно з фізики

У школяра має бути досвід роботи з електрометром, електроскопом, амперметром, вольтметром, електромагнітами, електронно-променевою трубкою, уявлення про принципи роботи генератора, акумулятора, двигуна, резистора, реостата. 

Що стосується оптики та коливання і хвиль, то в цьому розділі фізики потрібно навчитися розв’язувати задачі на:

 • гармонічні коливання і довжину хвилі;

 • залежність періоду власних коливань від параметрів системи;

 • закон збереження енергії в коливальному процесі;

 • закони геометричної оптики;

 • використання формули тонкої лінзи;

 • інтерференцію та дифракцію світла;

 • роботу трансформатора;

 • аналіз графіків незатухаючих і затухаючих коливань, залежності амплітуди вимушених коливань від частоти зовнішньої періодичної сили, зображення ходу світлових променів на межі двох прозорих середовищ;

 • аналіз зображень, отриманих за допомогою тонкої лінзи і плоского дзеркала;

 • на обробку та аналіз результатів експериментів, складання плану виконання дослідів тощо.

Учень має розуміти особливості функціонування таких приладів, як генератор на транзисторі, генератор змінного струму, трансформатор, радіоприймач, мікроскоп, фотоапарат, проекційний апарат, спектроскоп. 

У розділі «Квантова фізика та елементи теорії відносності» вам потрібно звернути увагу і потренуватися розв’язувати задачі на:

 • релятивістський закон додавання швидкостей;

 • застосування квантових постулатів Бора до процесів вимірювання та поглинання енергії атомом;

 • застосування рівняння Ейнштейна для фотоефекту;

 • застосування формул зв’язку між масою, імпульсом та енергією;

 • складання рівнянь ядерних реакцій на основі законів збереження;

 • розрахунок енергії зв’язку атомних ядер, дефекту мас, енергетичного виходу ядерних реакцій;

 • застосування закону радіоактивного розпаду, визначення періоду напіврозпаду;

 • аналіз графіків зміни кількості радіоактивних ядер з часом;

 • аналіз схем енергетичних рівнів для пояснення поглинання та випромінювання світла;

 • аналіз результатів експерименту, зображеного на фото чи схемах.

Випускник має володіти навичками роботи з пристроями для реєстрації заряджених частинок, фотоелементом, а також розбиратися в закономірностях роботи лазера та ядерного реактора. 

зно з фізики

Як краще готуватися до ЗНО з фізики? Поради від досвідченого викладача

Підготовку слід розпочинати з аналізу своїх помилок та слабких місць. Для цього потрібно скласти пробне ЗНО онлайн. Фізика – це не той предмет, який можна просто завчити. Однієї теорії вам не вистачить, необхідна практична робота над задачами різних типів та рівнів складності. Кожному учневі варто включити у свою підготовку такі кроки:

 • тренуйте логічне мислення та навички математичних розрахунків. Багато помилок трапляється через елементарний поспіх у розрахунках та невміння вибудовувати логічні ланцюжки дій під час розв’язання задач;

 • формули треба не просто вчити, а розуміти, що вони описують. До кожної формули чи закону перегляньте онлайн лекції чи відео з дослідами;

 • дещо більше уваги приділяйте механіці й електродинаміці. Задачі та тестові запитання із цих розділів трапляються найчастіше;

 • уважно ознайомтеся з тим, якими таблицями та довідковими даними можна користуватися під час тестування. Вам не потрібно буде витрачати зусилля на повторення цієї інформації; 

 • обов’язково проводьте роботу над помилками і аналізуйте свої неправильні рішення;

 • зробіть конспект необхідних формул та переглядайте його перед сном.

Щоби впевнено рухатися у правильному напрямі та уникнути безлічі помилок, відвідуйте додаткові заняття з репетитором. Погляд та рекомендації досвідченого педагога допоможуть швидко досягти бажаної мети. Підібрати надійного викладача завжди можна на сайті з пошуку репетиторів BUKI

зно з фізики

Які ресурси допоможуть якісно підготуватися до ЗНО з фізики?

Повторення матеріалу за підручниками не досить, щоб повноцінно охопити Програму ЗНО. Краще комбінувати кілька джерел, а на практиці – поєднувати виконання тестів з розв’язанням розрахункових задач і аналізом фізичних експериментів. 

Підготовка до ЗНО з фізики 2021 обов’язково має включати принаймні декілька із таких ресурсів:

зно з фізики

 

Оцініть новину

Також читайте розділ «Блоги репетиторів»:

Різниця між італійською мовою на півдні та півночі Італії

Чим відрізняється італійська мова на півдні та півночі Італії

Автор: Анна К.

Як знаходити прийменники в реченні? Три лайфхаки

Прийменники поряд із частками та сполучниками, є важкими для ідентифікації. Але є деякі підказки, які спрощують пошуки прийменників у тексті. Прочитайте лайфхаки та спробуйте перевірити себе на вправах.

Автор: Ілона С.

Instagram-ресурси для вивчення італійської мови

5 Instagram-сторінок, які будуть корисними при вивченні італійської мови

Автор: Анна К.

Італійські вирази (modi di dire), які вартує знати особам з високим рівнем володіння мовою (2 частина)

2 частина відомих італійських виразів, які дозволять говорити як справжні італійці

Автор: Анна К.

Як підходити до конфліктних учнів

Інструкція що робити якщо ваш учень не виконує домашні завдання, агресує, негативить, має поганий настрій.

Автор: Світлана І.