Вивчаємо морфологію: важливі відомості про прикметник

08.01.2024

Вивчаємо морфологію: важливі відомості про прикметник
Шкільна освітаВища освіта
 1. Що таке прикметник?
 2. Розряди прикметників
 3. Ступені порівняння якісних прикметників
 4. Велика літера в прикметниках

Майстерне використання прикметників створює найпопулярніший художній засіб – епітети. Але для того, щоб навчитися створювати образні вислови, треба знати норму мови. З цієї статті можна дізнатися всю важливу і цікаву інформацію про прикметник, яка допоможе краще зрозуміти морфологію та підготуватися до НМТ (ЗНО).

Що таке прикметник?

Прикметник – це одна з самостійних частин мови, що означає ознаку предмета. Прикметник відповідає на питання «який?», «чий?».

 

Прикметники змінюються за родами, числами, відмінками, які в реченні узгоджуються з іменником, від якого цей прикметник залежить. Зверніть увагу на приклади:

 • Ясний ранок;
 • Ясного ранку;
 • Ясному ранку.

Прикметник щоразу в тій формі, якої потребує від нього іменник.

 

Прикметники в українській мові здебільшого мають закінчення -ий і належать до твердої групи. Але також є прикметники із закінченням -ій, які належать до м’якої групи.

Прикметники: приклади твердої групи

Прикметники: приклади м’якої групи

Зворотний

Могутній

Природний

Ранній

Продажний

Сторонній

Доччин

Вчорашній

Галин

Прийдешній

Ясний

Колишній

Потрібно пам’ятати про те, що хоч прикметник такий простий і його легко впізнати, у мові є і інші слова, які відповідають на питання «який?». Розглянемо приклади.

 

«Захмарене зранку небо до обіду розпогодилося». Слово «захмарене» відповідає на питання «яке?», у реченні виконує роль означення, утім, це не прикметник, а дієприкметник.

 

Щоб відрізнити прикметник від дієприкметника, необхідно тримати у голові важливу відмінність між цими частинами мови: прикметник означає постійну та незмінювану в часі ознаку:

 • Зелені пагони;
 • Ясний ранок;
 • Свіже молоко;
 • Цікавий роман.

Дієприкметник завжди пов’язаний із дієсловом, від якого утворений, і, навіть, зберігає значення виду твірного дієслова: захмарити – захмарене (доконаний вид).

 

Прикметники жодного зв’язку із дієсловом не мають. Ті з них, які означають ознаку через відношення до іншого предмета (морський вітер, кімнатна рослина), утворені від іменників.

 

Є такі дієприкметники, які із часом втрачають зв’язок із дієсловом і цілком переходять до прикметників: вихована дитина.

 

Деякі прикметники й дієприкметники розрізняються наголосом. Зверніть увагу на приклади:

 1. Картопля варена (наголос на першому складі) у підсоленій воді – слово «варена» в цьому випадку є дієприкметником.
 2. Оленка почувалася мов варена (наголос на другому складі) – слово «варена» в цьому випадку є прикметником.

Так само наголосом розрізняються прикметники й дієприкметники із суфіксами -ан-, -ян-, -ен-. Вони є наголошеними в прикметниках і ненаголошеними в дієприкметниках:

 • Нездоланні перешкоди: суфікс -ан- наголошений у прикметника;
 • Нездолані шляхи: суфікс -ан- ненаголошений у дієприкметника.

Прикметник не варто сплутувати із займенниками, а саме:

 1. Означальними: всякий, кожний, інший.
 2. Вказівними: той, такий.
 3. Присвійними: мій, твій, свій.

Сплутування відбувається через те, що ці займенники відповідають на ті ж самі питання, що і прикметники. Але, на відміну від прикметника, займенники лише вказують на ознаку, а не називають її.

ступені порівняння прикметників

Розряди прикметників

Прикметники розрізняють за значенням і об’єднують їх у три розряди: якісні, відносні, присвійні.

Якісні прикметники

Якісні прикметники – це такі прикметники, які виражають ознаку безпосередньо самим своїм значенням і здебільшого основи якісних прикметників сприймаються як непохідні:

 • Сірий ранок;
 • Біле полотно;
 • Далекі мандри;
 • Хоробрий воїн.

Якісні прикметники означають ознаку, яка сприймається органами чуття (колір, розмір, інші характерні зовнішні ознаки предмета): чорний, світлий, малий, вузький, круглий, легкий. До якісних прикметників належать також ті, які означають:

 1. Різноманітні смакові характеристики: кислий, солодкий, смачний.
 2. Фізичні властивості предметів, які ми сприймаємо на слух, дотик чи запах: гучний, тихий, теплий.
 3. Різноманітні фізичні та психічні характеристики людини: добрий, злий, тонкий, спритний. 

Ознаки, що виражають якісні прикметники, можуть проявлятися більшою чи меншою мірою: мудрий, мудріший, наймудріший.

 

Якісні прикметники можуть утворювати антонімічні пари:

 • Далекий – близький;
 • Високий – низький;
 • Холодний – теплий;
 • Багатий – бідний.

Тільки якісні прикметники можуть ставати твірними словами для іменників та прислівників із суфіксами -о-, -е-: зелений → зелень, зелено; кмітливий → кмітливість, кмітливо.

 

Якісні прикметники можуть мати так звані короткі форми:

 1. Зелений гай – зелен гай.
 2. Дрібний дощик – дрібен дощик.

Відносні прикметники

Відносний прикметник виражає ознаку не безпосередньо, а через відношення до іншого предмета. Це здебільшого прикметники, утворені від іменника:

 • Каша з молоком → молочна каша;
 • Екзамен під час вступу → вступний екзамен.

У відносних прикметників немає характеристик якісних:

 1. Вони не можуть виявлятися більшою чи меншою мірою.
 2. Вони не утворюють антонімічних пар.
 3. Від них не походять іменники та прислівники.
 4. Вони не можуть утворювати коротких форм.

Присвійні прикметники

Присвійний прикметник відповідає дещо на інше змодельоване питання, а саме «чий?», «чия?, «чиє?», «чиї?», бо вказує на належність певного предмета тварині або особі:

 • Андрієва робота;
 • Славусин планшет;
 • Солошчине намисто;
 • Лисяча нора.

Присвійні прикметники мають свої типи словотворення. Вони утворюються від:

 1. Назв осіб, власних назв із допомогою суфіксів -ов-, -ев-, -єв-, -їв-, а також суфіксів –ин-, -їн-: Дмитрів, Дмитрова, Дмитрове, Миколин, Миколина, Миколине.
 2. Назв тварин із допомогою суфіксів -ач-, -яч-, -ин-, -їн-, зрідка – -ів-: курячий, ластівчин, соловейків.

Присвійні прикметники, так само як і відносні:

 • Не називають таку ознаку, яка може виявитися більшою чи меншою мірою;
 • Не мають пари з антонімом;
 • Не можуть утворити коротку форму.

Присвійні прикметники можуть втрачати ознаки присвійності й набувати ознак інших розрядів прикметників. Це характерна особливість прикметника – переходити з розряду в розряд. Розглянемо приклад:

 1. Вишневий сік – вишнева сукня. Вишневий сік – це сік із вишні, тому прикметник є відносним. У словосполученні «вишнева сукня» цей самий прикметник означає ознаку, яку ми сприймаємо безпосередньо (колір), тому він є якісним.
 2. Батьківські збори (відносний) – батьківське ставлення (присвійний).

Читайте також: Що таке цитата, та як правильно її оформити в тексті

ступені порівняння прикметників

Ступені порівняння якісних прикметників

Як уже згадувалося, якісні прикметники означають таку ознаку, яка може виражатися більшою чи меншою мірою:

 • Молодий – молодший – наймолодший.

Для того, щоби передати цю властивість, застосовують форми ступенів порівняння – вищого та найвищого.

 

Вищий ступінь порівняння вказує на те, що в одному із предметів, які порівнюються, якість виражена більшою чи меншою мірою:

 1. Дніпро ширший за Дністер.
 2. Оля спритніша від Марічки.

Залежно від мовного втілення, ступені порівняння мають дві форми – проста або синтетична, складена або аналітична.

 

Проста форма вищого ступеня порівняння твориться від основи прикметника з допомогою суфікса -ш- або -іш-:

 • Молодий – молодший;
 • Лагідний – лагідніший;
 • Рідкий – рідший;
 • Глибокий – глибший;
 • Дорогий – дорожчий;
 • Дужий – дужчий;
 • Довгий – довший;
 • Легкий – легший;
 • Високий – вищий.

Складена форма вищого ступеня порівняння твориться додаванням до звичайної форми прикметника слів «більш» або «менш»:

 • Більш відомий;
 • Менш вдалий.

Найвищий ступінь порівняння вказує на те, що в одному з порівнюваних предметів ознака виражена найбільшою або найменшою мірою: Говерла є найвищою гірською вершиною в Україні.

 

Найвищий ступінь порівняння має просту та складену форму. Проста форма утворюється додаванням префіксів най-, щонай-, якнай- до простої форми вищого ступеня: солоний – найсолоніший.

 

Складена форма найвищого ступеня порівняння твориться додаванням до звичайного прикметника слів «найбільш» або «найменш»:

 • Найбільш авторитетний;
 • Найменш приємний.

Не всі якісні прикметники утворюють форми ступенів порівняння. Ступені порівняння – це не єдиний ресурс мови, з допомогою якого можна передавати міру вияву ознаки.

 

Є слова, у яких вияв ознаки змодельовано з допомогою префіксів або суфіксів:

 • Надшвидкий;
 • Завеликий;
 • Премудрий;
 • Екстраординарний;
 • Архіважливий;
 • Синюватий;
 • Білявий;
 • Малюсенький;
 • Здоровенний.

Крім того, ступенів порівняння не утворюють:

 1. Так звані абсолютні прикметники, тобто ті, які означають абсолютну ознаку: сліпий, голий, босий, мертвий.
 2. Назви мастей тварин: гнідий, вороний.
 3. Складні прикметники: темно-синій, сніжно-білий.

Читайте також: Правопис слів іншомовного походження

ступені порівняння прикметників

Велика літера в прикметниках

Велику літеру пишемо:

 1. У присвійних прикметниках, утворених із допомогою суфіксів:
 • -ів- (-ова-, -ове-, -еве-);
 • -їв- (-єва-, -єве-);
 • -ин- (-ина-, -ине-);
 • -ін- (-їна-, -їне-);
 • Василів зошит, Тичинине слово, Шевченкові поезії.
 1. У прикметниках із суфіксом -ськ-, якщо вони мають значення «імені когось», «пам’яті когось»:
 • Франківська кімната;
 • Шевченківська премія;
 • Нобелівська премія.

Малу літеру пишемо:

 1. У відносних прикметниках, утворених із допомогою суфіксів -ськ-, -івськ- (-ївськ-), -инськ- (-їнськ-):
 • бальзаківські традиції;
 • шевченківський стиль;
 • вальтер-скоттівський стиль.
 1. У прикметниках, які входять до складу фразеологізмів або наукових термінів: гордіїв вузол, піфагорова теорема.

Ґрунтовні знання про прикметник дадуть змогу майстерно використовувати цю частину мови у власному мовленні. Та прочитання однієї статті може бути недостатньо для повного розуміння теми. Щоб краще розібратися в матеріалі про цю або інші частини мови, варто звернутися по допомогу до репетитора з української мови.

 

Учитель дізнається про цілі вивчення дисципліни й з урахуванням побажань учня розробить індивідуальний план роботи. Педагог допоможе підготуватися до наступного уроку, підсумкової контрольної та НМТ.

 

Знайти репетитора можна на сайті BUKI.

Читайте також: Складаємо іспити на відмінно: поради, як впоратись із хвилюванням та отримати найвищий бал

Оцініть новину

Рейтинг: 5 з 5

На основі відгуків 1 користувачів

Потрібен репетитор?

Обирай кращих викладачів на сервісі Букі!

Вивчаємо морфологію: важливі відомості про прикметник

Що таке прикметник?

Прикметник – це одна з самостійних частин мови, що означає ознаку предмета. Прикметник відповідає на питання «який?», «чий?». Читайте більше на BUKI

Що таке розряди прикметників?

Прикметники розрізняють за значенням і об’єднують їх у три розряди: якісні, відносні, присвійні. Читайте більше на BUKI

Що таке ступені порівняння прикметників?

Вищий ступінь порівняння вказує на те, що в одному із предметів, які порівнюються, якість виражена більшою чи меншою мірою: Читайте більше на BUKI

Які прикметники пишуться з великої літери?

У прикметниках із суфіксом -ськ-, якщо вони мають значення «імені когось», «пам’яті когось»: Франківська кімната; Читайте більше на BUKI

Інші новини:

Реєструйся репетитором на BUKI!

Безкоштовна реєстрація за 10 хвилин

Заняття персонально чи по Skype

Оплата напряму від учня

Також читайте розділ «Блоги репетиторів»:

Лексичні помилки на ЗНО: Підготовка та запам'ятовування

З цими практичними порадами та стратегіями ви зможете ефективно вивчити лексику та підготуватися до успішного складання ЗНО з української мови.

Автор: Ірина З.

Різниця між синтезатором, акустичним піаніно та MIDI- клавіатурою

Перед тим, як почати займатися фортепіано, дуже багато учнів хочуть придбати інструмент, але не знають різницю між ними і просять допомоги при виборі. Тому хочу трохи обговорити цю тему.

Автор: Юлія А.

Як відрізнити Present Simple від Present Continuous, якщо Ви початківець?

Допомога в розумінв англійської граматики для початківців.

Автор: Юліанна С.

Логопедичні кейси

У даній статті представлено два логопедичні кейси, в яких описано роботу з клієнтами з мовленнєвими порушеннями.

Автор: Марина К.

Чи після 1 заняття з логопедом мовлення буде чітким?

Стаття про прогнозування результату 1 заняття та про те чи потрібно дотримуватися послідовності постановки звуків.

Автор: Марина К.

;