Слава Україні! Героям слава!Підтримка армії »

Як швидко підготуватися до ЗНО з географії: що треба знати у 2022 році

15.11.2021

Як швидко підготуватися до ЗНО з географії: що треба знати у 2022 році
Новини ЗНО
 1. Типи тестових завдань на ЗНО з географії
 2. Які прикладні навички та вміння вам знадобляться для належної підготовки до ЗНО з географії?
 3. На які моменти в підготовці до ЗНО треба звернути особливу увагу?
 4. Які ресурси краще використовувати у підготовці до ЗНО з географії?
 5. Зовнішнє незалежне оцінювання з географії можна використовувати як третій, вибірковий, предмет для вступу до вишів або як четвертий предмет ДПА. Географію як другий, обов’язковий, предмет потрібно складати для вступу на природничі науки чи педагогічні науки за напрямом підготовки «Географія». Цьогоріч тестування відбудеться 14 червня. А результати ЗНО з географії можна буде дізнатися до 30 червня. 

  Програма ЗНО з географії залишається та сама, що і минулого року. Вона досить об’ємна і містить всі необхідні вимоги щодо вмінь і навичок, які потрібні на ЗНО. Географія – це не набір теоретичного матеріалу, перш за все це практичні знання та вміння. У статті ми акцентуємо вашу увагу на найважливіших вимогах програми та надамо джерела, які допоможуть вам у підготовці. 

  як підготуватися до зно з географії

  Типи тестових завдань на ЗНО з географії

  У складі сертифікаційної роботи з географії є тестові завдання 3-х типів і завдання відкритої форми. Усього – 54 завдання, ідеальне виконання яких дає вам максимальний результат у 90 балів. Розглянемо їх детальніше:

 • 36 завдань з вибором однієї правильної відповіді з 4-х запропонованих варіантів;

 • 6 завдань на встановлення логічних пар (один варіант, позначений літерою, зайвий);

 • 6 завдань з вибором 3-х правильних відповідей з 7-ми запропонованих варіантів;

 • 6 завдань відкритої форми з короткою відповіддю.

У завданнях останнього типу потрібно розв’язати задачі і вписати до бланку А кінцеву відповідь. 

На виконання всього тесту учасник ЗНО має 150 хв., або 2 год. і 30 хв. 

Матеріал, який потрібно охопити під час повторення, складний та об’ємний. На самостійну підготовку можна витратити не один рік. Тому краще заручитися допомогою репетитора, якого ви завжди можете знайти на сайті BUKI. Професійні характеристики викладачів перевіряються спеціалістами сервісу, тож ви можете бути впевненими у якісному результаті. 

зно з географії

Які прикладні навички та вміння вам знадобляться для належної підготовки до ЗНО з географії?

Програма ЗНО складається з 7-ми розділів: «Загальна географія», «Географія материків і океанів», «Фізична географія України», «Населення України та світу», «Україна і світове господарство», «Регіони та країни», «Глобальні проблеми людства». У межах кожного розділу є підрозділи і теми. Ми зосередимо вашу увагу на практичному аспекті до кожного розділу, тобто які прикладні завдання вам можуть трапитися у тесті. Підготовка до ЗНО з географії передбачає збалансоване опрацювання теорії і напрацювання певних навичок та розв’язування задач. 

Готуючись за першим розділом «Загальна географія», обов’язково потренуйте такі практичні навички:

 • розрізнення рівнів геосистем та методів географічних досліджень;

 • розрізнення видів карт за просторовим охопленням, масштабом, змістом;

 • визначення за картами об’єктів, напрямків, відстані в градусах і кілометрах, географічних координат;

 • визначення за топографічною картою географічного і магнітного азимутів, географічних і прямокутних координат точок, абсолютної і відносної висоти місцевості, падіння і похилу річки;

 • встановлення послідовності змін пір року у Північній та Південній півкулях та пояснення причин цих змін;

 • пояснення причин виникнення циклонів і антициклонів, течій, пасатів із застосування знань про силу Коріоліса;

 • пояснення механізмів руху літосферних плит;

 • розрізнення магматичних, осадових та метаморфічних гірських порід;

 • читання синоптичних і кліматичних карт, графіків зміни температури повітря, рози вітрів, діаграм хмарності та розподілу опадів;

 • визначення типів клімату за кліматичними діаграмами;

 • аналіз водних об’єктів та схеми світового колообігу води;

 • оцінки ресурсів Світового океану та прісних вод на суходолі;

 • розрізнення типів ґрунтів;

 • оцінки ресурсних властивостей біосфери;

 • розрізнення природних зон і висотних поясів;

 • аналіз наслідків впливу людської діяльності на природні комплекси.

зно географія

Працюючи над розділом «Географія материків і океанів», зверніть увагу на такі вміння:

 • характеризувати географічне положення, рельєф, клімат і внутрішні води материків – Африки, Північної та Південної Америки, Євразії, Австралії, Антарктиди;

 • пояснювати розміщення гір та рівнин, кліматичних поясів на материках, вплив рельєфу, пасатів, течій;

 • порівнювати природні зони материків;

 • визначати основні напрями господарського використання природних комплексів материків;

 • оцінювати поширення стихійних явищ та їх вплив на життя людей;

 • розрізняти Антарктику й Арктику, Антарктиду й Антарктику;

 • оцінювати наслідки втручання людини в природні комплекси материків.

Під час повторення матеріалу з розділу «Фізична географія України» зверніть особливу увагу на: 

 • розрізнення та характеристику фізико-, економіко-, політико-географічного положення України;

 • встановлення за тематичними картами зв’язків між тектонічною, геологічною будовою, рельєфом та корисними копалинами на території України;

 • пояснення впливу зовнішніх чинників на формування рельєфу;

 • вміння аналізувати за картами розподіл сонячної енергії, напрямки руху атмосферних фронтів, циклонів та антициклонів в Україні;

 • характеристику річного розподілу кліматичних показників у межах України;

 • порівняння гідрографічних ознак водних об’єктів на території нашої держави;

 • вміння аналізувати можливості використання водних ресурсів;

 • аналіз карти ґрунтів і порівняння типів ґрунтів;

 • розрізнення зображень рослин і тварин, занесених до Червоної книги України;

 • розуміння особливостей акліматизації та реакліматизації тварин;

 • розрізнення ландшафтів за характеристиками їх окремих компонентів;

 • характеристику екологічної ситуації в Україні.

зно з географії

У розділі «Населення України та світу» вам потрібно вміти: 

 • пояснювати фази демографічного переходу, демографічну ситуацію; 

 • обчислювати показники народжуваності, смертності, природного й механічного руху населення, частки жінок і чоловіків, окремих вікових груп у структурі населення країни;

 • визначати показники урбанізованості території;

 • порівнювати рівень і темпи урбанізації в Україні та світі;

 • порівнювати етнічний склад населення регіонів України;

 • визначати показники безробіття;

 • аналізувати статистичну інформацію про зайнятість населення світу.

Повторюючи розділ «Україна і світове господарство», попрацюйте над виконанням завдань на:

 • розрізнення секторів національної економіки;

 • аналіз моделі економіки України та порівняння її з іншими державами;

 • типізацію країн за рівнем соціально-економічного розвитку;

 • визначення ролі вільних економічних зон і ТНК у глобальній економіці;

 • пояснення ролі природних і суспільних чинників на спеціалізацію сільського господарства і рослинництва в Україні;

 • визначення зернових і технічних культур, які вирощують у різних кліматичних поясах;

 • обчислення показників землезабезпеченості та лісозабезпеченості;

 • пояснення лідерства окремих країн на світових ринках мінеральної сировини;

 • порівняння структури виробництва електроенергії в Україні та провідних країнах світу;

 • визначення шляхів енергозбереження;

 • пояснення розміщення підприємств чорної та кольорової металургії в Україні та світі;

 • аргументацію місця України у світовому виробництві кольорових металів;

 • характеристику сировинної бази виробництва хімічної продукції в Україні та світі;

 • аналіз статистичних даних щодо обсягів виробництва та експорту машин і обладнання в Україні та світі;

 • аналіз статистичних матеріалів і карт просторової організації виробництва тканин, одягу, харчових продуктів щодо динаміки легкої та харчової промисловості в Україні та світі;

 • аналіз карт транспортних шляхів України та світу;

 • характеристику ролі туризму в соціально-економічному розвитку України і країн світу;

 • обґрунтування рівня розвитку торгівлі, фінансових та аутсорсингових послуг, освіти і науки, системи охорони здоров’я в Україні, окремих регіонах світу, країнах.

 

Під час перегляду інформації з розділу «Регіони та країни» попрактикуйтеся у виконанні завдань на: 

 • характеристику демографічних та урбанізаційних процесів у таких регіонах світу, як Африка, Європа, Азія, Америка, Океанія;

 • пояснення розміщення основних осередків переробної промисловості, сфери послуг, спеціалізації сільського господарства у кожному з регіонів;

 • обчислення забезпеченості окремих країн ресурсами;

 • зіставлення позитивних і негативних наслідків глобалізації в економіці та культурі країн певного регіону;

 • з’ясування причин нерівномірності економічного розвитку окремих районів у межах певної країни;

 • оцінку впливу ТНК на економіку тієї чи іншої країни та її місце в міжнародному поділі праці.

Готуючись за матеріалами розділу «Глобальні проблеми людства», пам’ятайте про такі практичні навички:

 • вміння описувати найбільші у світі райони екологічної катастрофи, конфліктонебезпечні регіони Європи та світу;

 • вміння характеризувати глобальні проблеми та їх прояв на території України, показники концепції сталого розвитку;

 • здатність визначати шляхи подолання глобальних проблем.

На які моменти в підготовці до ЗНО треба звернути особливу увагу?

Звісно, щоб точно визначити свої пробіли у знаннях, потрібно скласти пробний тест ЗНО. Географія – практична наука, що передбачає вміння працювати з картами, схемами і статистичними даними. Тому підготовка до тестування має включати такі кроки:

 •  роботу з картами. Для якісної підготовки до ЗНО кожну тему слід опрацювати по карті. Вам стануть у нагоді майже всі види карт: фізичні та політичні карти України і світу, синоптичні та кліматичні карти, топографічні і тематичні карти, демографічні карти, карти рельєфів та ґрунтів, карти кліматичних зон і поясів, карти природних зон і висотних поясів, карти течій, світових і внутрішніх вод, карти материків і океанів, карти ландшафтів, карти літосферних плин, карти рослинного і тваринного світу, карти поширення корисних копалин тощо. А також важливо вміти працювати з планом і картографічною проєкцією, схемами руху Землі, кліматичними діаграмами.

 • вивчення географічних термінів. Хоча Програма ЗНО з географії не дає повного переліку термінів та понять до кожного розділу, їх можна легко визначити за темами. Також до певних тем списки понять усе-таки є. Наприклад, до теми «Розселення» у програмі чітко вказаний перелік визначень, які має знати абітурієнт: «урбанізація», «субурбанізація», «хибна урбанізація», «агломерація», «мегаполіс», «мегалополіс», «світові міста», «джентрифікація». 

 • визначення особливостей та місць розташування конкретних географічних об’єктів. Зокрема, у розділах, присвячених географії материків та океанів, фізичній географії України, до кожної теми дається повний перелік об’єктів, з якими учень має бути ознайомлений. Наприклад, у межах теми «Природокористування» учень повинен вміти визначати на картах і володіти загальною інформацією про біосферні та природні заповідники: Асканія-Нова, Карпатський, Дунайський, Чорноморський та ін. Повний перелік назв географічних об’єктів ви можете знайти в правій колонці таблиці Програми ЗНО, у підрозділі «Знаннєвий компонент».

 • розв’язання географічних задач за планом місцевості, топографічною та географічною картою; на визначення місцевого і поясного часу, перехід від місцевого часу до поясного; на зміну температури повітря; атмосферного тиску з висотою; визначення показників абсолютної та відносної вологості повітря. 

Аби швидко досягти прогресу у підготовці, радимо вам звернутися до професійного репетитора BUKI. Адже наполеглива самостійна робота у поєднанні з педагогічним супроводом та порадами – це запорука успішно складеного ЗНО і міцних знань.  

зно з географії

Які ресурси краще використовувати у підготовці до ЗНО з географії?

Ось перелік найбільш корисних електронних джерел:

Оцініть новину

Рейтинг: 4.17 з 5

На основі відгуків 6 користувачів

Потрібен репетитор?

Обирай кращих викладачів на сервісі Букі!

Інші новини:

Реєструйся репетитором на BUKI!

Безкоштовна реєстрація за 10 хвилин

Заняття персонально чи по Skype

Оплата напряму від учня

Також читайте розділ «Блоги репетиторів»:

Сленг крізь призму англійської мови

Хоча підручники та класичні форми навчання відіграють величезну роль у навчанні студента, єдиний спосіб стати експертом, вільно володіти англійською мовою – це спілкуватися з людьми в реальному житті

Автор: Ольга К.

Прогресивні методи розвитку лексичної компетентності учнів

Ключовим є дослідження особливостей застосування сучасних та прогресивних методів розвитку лексичної компетентності на уроках англійської мови. Аналіз їх місця та ролі під час навчання у стратегії роз

Автор: Катерина Г.

Макро- та мікроелементи

Всі, мабуть, чули про макро- та мікроелементи, а також те, що вони необхідні всім живим організмам. Це стосується як рослин, так і тварин. Пропоную більш детально поговорити саме про елементи, що необ

Автор: Андрій В.

Confusing Words (Слова, які вводять в оману)

В даній статті розглянемо різницю деяких слів в англійській мові, які, на перший погляд, видаються синонімами, проте це не зовсім так. Надзвичайно часто отримую подібні запитання від своїх учнів. Отож

Автор: Тетяна В.

Чи скасовано ЗНО у 2022 році?

У цій статті ти дізнаєшся чи скасовано ЗНО у 2022,розберемо теми,які слід знати,щоб скласти тест з математики та розглянемо структуру самого тесту

Автор: Євгенія Г.