Інтегровані уроки: що це таке.

Ідея інтеграції знать у вищій та шкільний освіті не нова для багатьох зарубіжних країн, таких, наприклад, як Угорщина, Німеччина та Фінляндія. Доведено, що такий підхід до викладання дисциплін дає учням можливість швидше та якісніше формувати нові знання, підіймати рівень мислення та вчитися швидко орієнтуватися при засвоєнні нового.
Особливо важливим є введення інтегрування знань в початковій школі, адже молодші школярі ще нерозчленовано сприймають світ, без опори на різні дисципліни.
Класична інтеграція – це об’єднання. В навчальному ж процесі інтеграція виникла як протилежність диференціації знань. Базується вона на чотирьох основних принципах:
1. Учень опирається на знання з багатьох предметів 2. Дисципліни взаємопов’язані 3. Однорідні предмети зближується 4. Знаходяться та розвиваються загальні риси для ряду предметів
Інтегровані уроки мають на меті поєднати блоки знань з різних предметів та тем, щоб розширити та збагатити сприйняття учня. Таким чином, школярі пізнають явище всебічно, а знання стають цілісними. Основна мета такої системи – розкрити загальні закономірності, закони та ідеї, які знайшли себе в різних науках, та поєднати їх в одне ціле.
Для введення інтегрованих курсів існує багато передумов, основна з них - зменшення перевантаження дітей.
Якщо для вчителів молодших класів інтеграція не становить проблем (окрім розробки навчальних планів), то для вчителів дорослої школи це стане завданням. Адже ведення інтегрованого курсу вимагає не тільки високої вчительської кваліфікації, а ще й обізнаності в науці, яка інтегрується з основним предметом. Виходом з ситуації є робота двох або трьох вчителів на таких уроках. Звичайно, обирається один домінуючий предмет, а інші стають його супутниками, допомагаючи розкрити тему. Наприклад, при вивченні певного історичного періоду, з школярами працює вчитель історії, що пояснює тему, а також вчителі літератури та образотворчого мистецтва, що занурюють учнів в епоху. Адже дуже часто діти просто не співвідносять історичні події з творами тих часів, навіть якщо і те, і те підлягає ретельному вивченню.
Також хорошим прикладом може бути інтеграція уроків з інформатикою. Діти можуть закріплювати знання за допомогою ПК, тим паче їм така робота приносить лише задоволення. За допомогою ж спеціалізованого програмного забезпечення вчителі мають змогу проводити контрольні роботи, результати яких будуть більш точними.
В розвинених країнах уроки носять творчий характер та використовують більш ефективні підходи до пояснення нового та повторення вивченого матеріалу. Звичайно, такі уроки дуже нестандартні, але така форма проведення дуже приваблива для дитини. Діти схильні втомлюватися від одноманітності, а інтегровані уроки дають можливість спонукати інтерес учня та стимулювати його активність.

Опубліковано:

2017-09-13

Розділ: Шкільна освіта