Змістове та мовленнєве оформлення власного висловлення з української мови та літератури.

Змістове та мовленнєве оформлення власного висловлення з української мови та літератури.
Новини ЗНО

Ні для кого не секрет, що завдання відкритої форми – а саме власне висловлення – викликає чи не найбільші труднощі у випускників. Деякі вважають його суто творчим та таким, що оцінюється суб’єктивно. Це зовсім не так. Розберемося з тим, які вимоги висуваються до власного висловлення та як його оцінюють. Загалом висловлення оцінюється не за креативністю, творчістю чи довжиною. Є лише два параметри – змістове оформлення та оформлення мовленнєве.

Змістове оформлення власного висловлення.

Максимальний бал, що можна отримати саме за змістове оформлення власного висловлення – 12. За що ж його ставлять? Є 5 критеріїв, за якими оцінюється зміст вашої роботи:

1. Теза

2. Аргументи

3. а) приклад з літератури чи інших видів мистецтва

    б) приклад, що є історичним фактом або випадком з життя

4. Логічність та послідовність викладу

5. Висновок.

При оцінюванні буде враховуватися наявність всіх елементів, їх доречність та якість. Також оцінюватися логічність та послідовність викладення думок. За програмою ЗНО, теза має бути сформульована вправно, має бути наведено принаймні два доречні та переконливі аргументи. Один з аргументів необхідно підкріпити розгорнутим, поясненим прикладом з літератури чи мистецтва. Також потрібно навести приклад з життя чи історії, який буде доречним. Якщо все зроблено вірно, то за частину «теза, два аргументи та два приклади» випускник отримує вісім балів.

Логічність та послідовність викладу буде оцінено максимально, якщо випускник демонструє зосередженість на обговорюваній проблемі, цілісний, послідовний і несуперечливий розвиток думки (логічність і послідовність викладу). Тобто, твір має бути добре структурованим, важливі частини повинні йти одна за одною та не суперечити одна одній. Це оцінюється двома балами.

Окремо буде оцінюватися висновок твору. Він неодмінно має відповідати темі твору, не суперечити прикладам, та органічно випливати з них. За це випускник отримує ще два бали.

Мовленнєве оформлення власного висловлення.

Мовленнєве оформлення – це дотримання автором всіх правил та норм української мови:

Орфографічних (дотримання правил орфографії – написання слів)

Пунктуаційних (дотримання правил вживання розділових знаків)

Лексичних (дотримання норм вживання слів та фразеологічних зворотів)

Граматичних (помилкою вважається будь-яке морфемне, словотвірне, морфологічне й синтаксичне порушення норм української літературної мови)

Стилістичних (дотримання норм вживання оцінно-емоційно-експресивно забарвлених мовних засобів)

Дотримання усіх норм та правил – це можливість заробити 8 балів (4 за орфографічну й пунктуаційну вправність та 4 за дотримання лексично-граматично-стилістичних норм). Зверніть увагу! Дві негрубі помилки, допущені при написанні висловлення, рахують як одну грубу. Негрубими вважають такі помилки:

- Велика літера в складних власних назвах

- написання разом і окремо префіксів у прислівниках, утворених від іменників із прийменниками

- випадки написання не/ні - випадки заміни розділових знаків

- пропуск одного зі сполучуваних розділових знаків або в порушенні їхньої послідовності

До речі, постійне порушення норм відбиття на письмі орфоепічних чергувань прийменників, сполучників, префіксів (три і більше випадків порушення на одне з правил: у–в,і–й–та) рахують як одну стилістичну помилку.

Негрубу орфографічну й негрубу пунктуаційну помилки НЕ сумують і НЕ зараховують як одну грубу.

Автор:

Оцініть новину